Beräkna antal stammar per hektar

Genom att markera ut en s.k. provyta kan man enkelt beräkna antal stammar per hektar. Hur tillförlitlig beräkningarna blir är beroende på två saker:

  1. Då våra skogar ofta inte är helt homogena bör man göra flera provytor för att uppnå ett gott resultat, ju mer homogen skogen är ju färre provytor behöver göras.
  2. Ju större cirkeln är ju färre provytor behöver göras, skogens täthet, d v s sikten avgör hur stor cirkeln kan vara.

Utrustning:

  1. Fem pinnar, en för cirkelns mitt och fyra för omkretsen
  2. Plastpåsar eller liknande för att göra pinnarna mer tydlig
  3. Måttband
  4. Miniräknare
  5. Papper o penna eller iPhone och app

Stega eller mät upp en lämplig cirkel och märk ut den med fyra pinnar med t ex plastpåsar på. Ställ dig i mitten och räkna träden inom cirkeln. (träd som inte ingår i beståndet, t ex klenare träd bör inte räknas med)

Multiplicera antalet träd inom cirkeln med det aktuella talet för cirkelns radie. För in resultatet i ePlan med app eller framför datorn.

Om du gör flera provytor summerar du antalet träd så att du får de totala antal träd och delar det med antalet provytor, 4101 / 3 = 1367 stammar per hektar.