Beräkna virkesförråd per hektar

1. Beräkna grundyta

Med ett s.k relaskop beräknar man grundytan. Grundytan är ytan av en hektar som utgörs av träd, enheten är m2 per ha.

Relaskop är ett enkelt instrument som man enkelt kan tillverka själv. Det består av en klyka på en cm som sitter fast i en kedja. Kedjan skall vara 50 cm lång. Håll upp klykan med ena handen och håll kedjan med den andra handen spänd mot kinden. Avståndet mellan ögat och klykan ska då vara 50 cm. Snurra ett varv och rikta relaskopet mot varje träd i brösthöjd, 1,3 meter ovan backen. Endast de träd som fyller klykan räknas. Blev antalet träd 14 stycken som fyllde klykan är grundytan på provytan också 14 m2/ha. Gör mellan 5 till 15 provytor per hektar.

2. Beräkna övre höjd

Välj ut de två grövsta träden och mät höjden på dessa. Ett sätt att mäta höjden på ett träd är genom att hålla en pinne horisontellt mot ögat, vinkla sedan pinnen till en vågrät position. Pinnens höjd över handen ska vara samma avstånd som mellan pinnen och ögat. Håll pinnen i vågrät position med rak arm. Förflytta dig till den positionen där trädets topp kommer i linje med pinnens övre kant. Stega eller mät avståndet mellan den aktuella positionen och trädet. Om du lägger på avståndet mellan armen och backen får du trädets höjd.

Exempel: Avståndet mellan trädet och mannen är 16,5 meter.
Avståndet mellan armen och backen är ca 1,5 meter. Trädets höjd
är då 18 m. Medelhöjden vid mätning av flera träd blir (h1+h2+h3.......)/antal träd

3. Läs av tabell

Enklast är att använda eSkogs app som laddas ner utan kostnad från App store eller Google play.

Tabellerna nedan kan i annat fall användas för att beräkna virkesförrådet för det aktuella beståndet.

Exempel: Provytan utgörs av 20% gran, 80% tall


Grundytan = 19
Övre höjd = 18

Gran: 140 m3sk / ha

Tall: 138 m3sk / ha
0,2 * 140 + 0,8 * 138 = 138,4 m3sk / ha