Kassaflödesanalys

När alla avdelningar på en fastighet har planerats upp med planeringsverktyget kan rapporten kassaflödesanalys köras. Där framgår fastighetens intäkter och utgifter, år för år, 30 år fram i tiden.

Ju tillförlitligare uppgifterna är på -antal stammar per hektar och -virkesförråd, i avdelningarna, ju tillförlitligare blir uppgifterna i rapporten. (intäkter i grönt och utgifter i rött nedan).

Staplarna ger skogsägaren en tydlig bild över fastighetens ekonomi och resursbehov för framtiden

Bild höger: Längre ned i rapporten sammanställs alla inplanerade åtgärder med intäkter och utgifter, år för år. Vill man flytta intäkter/utgifter går man enkelt in i planeringsverktyget och ändrar datumet för åtgärden.

Innan rapporten körs kan man fylla i olika värden som påverkar resultatet, bl.a. kan man själv välja vilken prislista som ska ligga som grund. Kommer man själv att röja eller plantera, sänker man kostnaderna proportionerligt.

Informationen kan användas för att göra en värdering av fastigheten, vid t ex ett generationsskifte. Den är även betydelsefull vid en förhandling med bank om räntan. Ju lägre risk för banken ju lägre ränta!

Då beräkningarna bygger på en aktuell plan samt på de faktiska åtgärderna, får resultatet en helt unik tillförlitlighet.