Om eSkog

eSkog.se ägs av Svensk eSkog AB, ett fristående och ett obundet företag helt utan ägarinteressen från vare sig industri, sågverk eller skogsägarföreningar. Huvudkontoret ligger i centrala Jönköping på Science Park.

Vi som startade eSkog.se är en blandning av skogsägare, företagare och professionella skogsförvaltare.

Vår drivkraft och målsättning är att tillhandahålla internetbaserade lösningar som innebär kostnadsbesparingar och effektiviseringar för skogsbranschen som helhet. Med ePlan minskar vi kostnaden för skogsägarna samtidigt som planen ger helt nya förutsättningar för ett effektivare skogsbruk.

På eSkog.se får skogsägarna tips och råd om skogsförsäljning och förvaltning. På enkelt och kortfattat sätt försöker vi tillhandahålla grundläggande kunskaper inom området.

Som skogsägare har du en stor tillgång. Vi vill hjälpa dig att förvalta den på bästa möjliga sätt. Med nya och moderna verktyg vill vi skapa så goda förutsättningarna som möjligt till ett effektivt skogsbruk, ur både ett skogligt, ekonomiskt och affärsmässigt perspektiv.