Prisverktyg

Med vårt prisverktyg är det enkelt att jämföra olika prislistor och se vem som ger det högsta nettovärdet för varje enskild post. Tidigare har detta varit en omöjlighet då prislistorna är flerdimensionella där träslag, längd, dimension, kvalitet, massavedspris och avverkningskostnaden inverkar på resultatet. Med beräkningsmodeller gör vi om prislistorna till ett medelstampris. På så sätt kan värdet på varje avdelning i skogsbruksplanen beräknas utifrån medelstamvolym och trädslag.

I framtiden när vi får in de faktiska siffrorna på pris, medelstamvolym och trädfördelning kan vi justera våra beräkningsmodeller och succesivt öka tillförlitligheten.

Vi håller de större aktörernas prislistor aktuella och lägger dem i en lista enligt bilden ovan. Det är också enkelt att lägga in egna lokala prislistor genom att välja "redigera mina prislistor". Genom att knappa in nio värden från en prislista skapar systemet en medelstamprislista som hamnar i listan med de övriga. Välj sedan de listor ni vill jämföra och ni får fram resultatet enligt nedan. De röda fälten är de lägst betalande, de gröna de högsta och de vita ligger där emellan.