eSkog logo med vit text

Villkor för Svensk eSkog AB

Dessa användarvillkor gäller för er användning av Svensk eSkog tillämpningar, www.eskog.se och relaterade tjänster som tillhandahålls av företaget, registreringsnummer 556950-8582, ett bolag som är införlivat och organiserat enligt Sveriges lagar och har sin registrerade adress på Bäckalyckevägen 22 b, 553 13 Jönköping. Genom att använda våra tjänster, bekräftar ni därigenom att ni har läst och därmed accepterar att vara bunden av villkoren.

1. Tjänster

Svensk eSkog websida och mobila applikationer är tjänster för GIS-tillämpning, skogsförvaltning och delning av skoglig information. Genom att acceptera dessa villkor beviljar Svensk eSkog dig att använda våra tjänster, förutsatt att er användning överensstämmer med dessa villkor. Ni bekräftar att Ni är fullt ansvarig för de eventuella kostnader som internetanslutning och/eller mobila avgifter medför för att använda våra tjänster.

2. Innehåll

Vid användning av våra tjänster kan Ni välja att skicka, ladda upp, kommunicera, överföra eller på annat sätt göra innehåll, till exempel bilder och text, tillgängligt för oss och/eller andra användare av tjänsterna.

 

Ni håller dock med om att innehållet ni skickar, laddar upp, kommunicerar,  sänder eller på annat sätt gör tillgängligt:

a. ej innehåller information som kan anses vara hotande, misshandlande, förolämpande, pornografisk, rasistisk eller etniskt offensiv, diskriminerande, bedragande eller på annat sätt olaglig eller olämplig.

b. ej innehåller information som Ni inte har rätt att distribuera (till exempel konfidentiell information)

 

Svensk eSkog granskar inte innehåll och är därför inte ansvarigt för innehåll från tredje part eller innehåll som tillhandahålls av Er eller information som finns där, tillgänglig eller på annat sätt används i samband med Tjänsterna och ansvarar inte för radering eller förlust av något innehåll.

3. Skoglig data

a. Den part som beställer digital beståndsdata/skogsbruksplan av Svensk eSkog AB är vår uppdragsgivare. Uppdragsgivaren kan på begäran dela informationen med andra användare och ska då meddela oss vilken behörighet som ska tilldelas.

b. Skogliga data behandlas konfidentiellt och delas inte utan uppdragsgivarens samtycke.

c. Det är uppdragsgivarens ansvar att kontrollera att data från beståndsregister/skogsbruksplan har blivit överfört till systemet på ett korrekt sätt. Om fel har inträffat skall uppdragsgivaren informera Svensk eSkog om detta skriftligen.

d. Volymberäkningar som utförs i systemet, dPlan är uppskattade volymer. Svensk eSkog kan ej hållas ansvarig om de beräknade volymuttagen ej motsvarar de verkliga.

e. Uppdragsgivaren godkänner att Svensk eSkog, inom ramen för sitt uppdrag använder information som återfinns i  bestståndsregister/skogsbruksplan.

4. Användarbeteende

Dessa regler skall följas:

a. Ni använder inte någon annan persons/enhets namn eller e-postadress när Ni använder våra tjänster.

b. Ni accepterar fullt ansvar för de aktiviteter som utförs under användning av Ert konto.

5. Sekretess

När ni registrerar Er för ett konto lämnar Ni personliga uppgifter till oss som kan betraktas som personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Svensk eSkog AB fungerar som part som ansvarar för era personuppgifter. Genom att använda vår Tjänst godkänner Ni insamling och användning av personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy enligt nedan.

6. Cookies

Vi använder en s.k. cookie för att underlätta Er inloggning. När Ni använder våra tjänster godkänner ni vår användning av cookies.

Cookies är små textfiler som webbplatser skickar till er dator för att unikt identifiera er webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i er webbläsare. Ni kan välja att inte lagra cookies genom att avaktivera cookies från inställningarna i den webbläsare som används för att komma åt Tjänsterna och Ni kan även välja att ta bort cookies.

7. Uppsägning och avslutning av tjänsten

Ni kan när som helst säga upp Ert konto och användningen av Tjänsterna genom att kontakta oss.

Ni godkänner att Svensk eSkog AB får säga upp ditt konto och användning av Tjänsterna om ni bryter mot dessa Villkor. Vi bibehåller rätten att avbryta okontrollerade konton/konton som har varit inaktiva under lång tid.

Om Ert konto avslutas blir allt innehåll otillgängligt.

Integritetspolicy/Dataskyddspolicy

På Svensk eSkog värnar vi om våra kunders integritet och säkerhet. Vår Dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder era personuppgifter och vad ni har för rättigheter gentemot oss. Denna säkerhetspolicy anger hur Svensk eSkog AB, reg.nr. 556950-8582 samlar in och använder era personuppgifter och vad ni har för rättigheter gentemot.

När ni blir kund hos Svensk eSkog accepterar ni den behandling som beskrivs i vår Dataskyddspolicy. Svensk eSkog är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi hanterar om dig som kund. Den relationen regleras av våra allmänna villkor samt denna Dataskyddspolicy.

1. Endast nödvändig information för att tillhandahålla våra tjänster registreras och sparas i vårt system. Personuppgifterna är: namn, adress, e-post adress, telefonnummer samt namnet (fastighetsbeteckningen) på den/de fastigheter ni har registrerat i systemet. Vi sparar inga personnummer eller finansiell information som t ex bankkonto eller kreditkortsuppgifter.

Användargenererade innehåll (genom vår Fält-APP) som kan vara personligt identifierbara (till exempel bilder) sparas också i systemet.

2. Ni har rätt att kostnadsfritt, vid skriftlig förfrågan få information om vilka personuppgifter vi har om er och i vilket syfte. Vi kommer också, på er förfrågan, att rätta till, blockera eller radera data som inte har behandlats i enlighet med gällande lagstiftning. Vänligen kontakta
oss på följande adress: info@eskog.se

3. När ni avslutar ert konto hos oss tas alla uppgifter om er bort från vårt system. (Rätten att bli bortglömd).

4. Vid användning av våra GIS-tjänster, säkerställer vi att användarnas rörelsemönster, programval etc. INTE loggas eller sparas.

5. Vi skickar nyhetsbrev och andra informationsrelaterade e-post till våra användare. Om användaren inte önskar motta dessa e-brev, skickas ett meddelande om detta till info@eskog.se vi tar då bort er e-postadress från vår mail-lista.

6. Dataskyddsombud, Har ni frågor gällande hantering av din data kontaktar ni vår support på info@eskog.se

Tillsynsmyndighet

Om Ni vill framföra klagomål som rör Svensk eSkog hantering av personuppgifter är det tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY f.d. Datainspektionen) Ni ska vända Er till. Ni hittar deras kontaktuppgifter på imy.se.

Svensk eSkog AB

Bäckalyckevägen 22 b

553 13  Jönköping

Org.nr: 556950-8582

Svensk eSkog AB

Bäckalyckevägen 22 b

553 13  Jönköping

 

Kundsupport: 

Öppettider: mån-fre 8:00-17:00

Kontakt: info@eskog.se

Telefon: 070-580 21 21

Om eSkog

eSkog.se ägs av Svensk eSkog AB; ett fristående företag utan ägarintresse från industri, sågverk eller skogsägarföreningar. Vår drivkraft och målsättning är att tillhandahålla internetbaserade lösningar som innebär kostnadsbesparingar och effektiviseringar för skogsbranschen som helhet.

Med ett integrerat websystem kan skogsindustrin minska sina IT- och administrativa kostnader. När information blir lättillgänglig, enkelt kan delas och uppdateras ökar samtidigt produktiviteten.

Med en levande skogsbruksplan kan skogsägaren minska kostnaderna samtidigt som planen ger helt nya förutsättningar för ett effektivare skogsbruk.

Med nya och moderna verktyg skapar vi så goda förutsättningar som möjligt till ett effektivt skogsbruk, ur såväl ett skogligt som ekonomiskt och affärsmässigt perspektiv.